Kulpash Konyrova


Kashagan, Tengiz, Karachaganak top Kazakh oil production
By Kulpash Konyrova